Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat:

Az Encase Kft., mint a viatorpower.com webáruház üzemeltetője, (Székhely: 2133 Sződliget, Mandula köz 7. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A webáruház adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a viatorpower.com/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

A webáruház üzemeltetője, az Encase Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

1. Az adatvédelmi nyilatkozat alapelvei

Webáruházunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

• A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük.
• A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
• Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
• Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.
• A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók.
• Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

A bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait. Encase Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármi kori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A webáruház elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Encase Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben keresne minket, az info @ encase.hu e-mail-címen, vagy a 06 30-394-5456 telefonszámon és a viatorpower.com/kapcsolat weboldalon található elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba. A webáruház minden hozzá beérkezett e-mailt a megadott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Név: Encase Kft. – viatorpower.com webáruház.
Székhely: 2133 Sződliget, Mandula köz 7.

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-139046.
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 22762326-2-13.
EU Közösségi adószám: HU22762326.
Képviselő: Kékesi Gábor ügyvezető

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700323-65610198-51100005
IBAN HU48 1070 0323 6561 0198 5110 0005.

Telefonszám: 06 30-394-5456
E-mail: info @ encase.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

A webáruházban a rendelés, vásárlás nem kötött regisztrációhoz. A kapcsolódó kereskedelmi folyamatokhoz csak a kötelezően előírt és a legszükségesebb adminisztrációs és szállítási adatok megadása szükséges. Az Encase Kft. és a webáruház nem használ, illetve nem üzemeltet hírlevél küldő rendszert, így a megadott személyes adatok nem képezik marketing adatbázis gyűjtését és működtetését.

3.1 Adatvédelmi nyilatkozat >Technikai adatok

Az Encase Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

• Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen. (rendelkezésre állás)
• A hitelessége és hitelesítése biztosított legyen. (adatkezelés hitelessége)
• A változatlansága igazolható legyen. (adatintegritás)
• A jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. (adat bizalmassága)

A webáruház az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Encase Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A webáruház az adatkezelés során megőrzi

• A titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.
• A sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.
• A rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2 Cookie-k (Sütik)

3.2.1 A sütik feladata

• Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről.
• Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket.
• Megkönnyítik a webáruház használatát.
• Minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A működtető szoftwer, a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a viatorpower.com webáruházat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A viatorpower.com webáruház oldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Encase Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

3.3 Adatvédelmi nyilatkozat > Online rendeléshez és ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Számlázási adatokhoz: Vezetéknév. Keresztnév. Adószám (Ha kéri a számlán feltüntetni).

Kiszállítási adatokhoz: Telefonszám. E-mail-cím. Speciális információ (Kapucsengő, stb.)

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A megadott, bekért és kezelt adatok kizárólag, a megrendelések teljesítésének, kiszállítások végrehajtására, valamint a számviteli, adózási kötelezettségek teljesítésére, illetve a jótállási és a panaszkezelési szabályok betartása érdekében kerülnek felhasználásra. A kapcsolódó adatok a törvényes megőrzési időhatárok betartásával kerülnek megőrzésre.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az Encase Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a webáruház részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról. (Infotv.)
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. (általános adatvédelmi rendelet. GDPR)
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről. (Ptk.)
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről. (Számv. tv.)
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. (Pmt.)
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. (Eker tv.)
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény. (Fogyv tv.)
• A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény. (Grtv.)

6. Adatvédelmi nyilatkozat > az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

• Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.
• Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a webáruház használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A viatorpower.com webáruház működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a működtetés során generálódnak és melyeket a webáruház szerver rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

Az adathoz kizárólag a webáruház szerverének üzemeltetője, a DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. – https://dotroll.com/ fér hozzá.

Semmilyen személyes adatot nem tárolunk saját számítógépeinken, mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy így nagyban lecsökkentettük az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A megrendelések teljesítése során, a számlázási folyamat végrehajtására a vásárlói adatokat a Ledger integrált ügyviteli szoftver által biztosított, online számlázó rendszer segítségével dolgozza fel. A rendelések kiszállításának feladatait a webáruház, a GLS futárszolgálat közreműködésével teljesíti, melyhez a kiszállításhoz megadott személyes információk átadása szükséges.

8. Adatvédelmi nyilatkozat > Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az Encase Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.1 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.
• A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.
• Az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az érintett kérheti az Encase Kft. viatorpower.com webáruháza által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.2 Adatvédelmi nyilatkozat >Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a webáruház indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
• Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
• A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
• A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
• A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés:

• A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges.
• A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges.
• A népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján szükséges.
• Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

8.3 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a webáruház korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
• Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
• Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
• Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.4 Adatvédelmi nyilatkozat > A tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.5 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391-1400
Fax: 06 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9.Adatvédelmi nyilatkozat > Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Encase Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

                             Adatkezelési tájékoztató letöltése >>>                                                         Jogi nyilatkozat >>>