Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Az Encase Kft. „www.viatorpower.com” (www.viatorpower.hu) webáruház általános szerződéses feltételek:

A szerződés létrejötte

1. A webáruházunkban (www.viatorpower.com, www.viatorpower.hu) megjelenített termékek elsősorban az interneten keresztül on-line módon és házhoz szállítással rendelhetők meg. A kiszállítási mód megválasztására, a megrendelési folyamat során van lehetőség. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Felhívjuk a figyelmét, hogy e szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza és magatartási kódexre nem utal.

2. Azzal, hogy a megrendelés elküldése előtt, hogy Ön bejelöli, hogy „Elolvastam és elfogadom a vásárlási feltételeket” és/vagy azzal, hogy megrendelését elektronikus úton elküldi, tudomásul veszi a jelen szerződés tartalmát és az ebben foglalt eljárásokat. Ön a „Megrendelem” gombra kattintva indítja el a rendelést. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelés elküldése az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, amely kötelezettségének a megrendelés során kiválasztott fizetési mód szerint kell eleget tennie. Fizetési kötelezettsége a megrendelt termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) (az esetleg felajánlott és igénybe vett kedvezménnyel csökkentett) vételárának és a szállítás költségének összege, amit a megrendelés elküldése előtt összesítve is ellenőrizhet.

Amennyiben megrendelését a rendszerünk rögzítette, akkor erről néhány percen belül egy automatikus e-mailt küld Önnek, amelyben megrendelésének főbb adatai fel vannak tüntetve. A megrendelést két napon belül feldogozzuk és visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás elküldésével a webáruházat üzemeltető Encase Kft. és Ön között a 45/2014.(II.26) Korm. Rendelet szerinti szerződés jön létre. Amennyiben az áruház az Ön megrendelését 48 órán belül nem igazolja vissza, akkor ajánlati kötöttsége megszűnik és Ön a szerződéskötéstől egyoldalúan elállhat.

Az áruház használata

3. A webáruház használatával, működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan honlapunkon a Vásárlási információk menüpontban talál tájékoztatást, illetve további kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk.

Általános Szerződési Feltételek > Árak és díjak

4. A termékekre vonatkozóan feltüntetett árak tartalmazzák a hozzá kapcsolódó ÁFA-t és valamennyi más esetleges adót, illetéket és egyéb költséget (pl. termékdíj). A termékek árai azonban nem tartalmazzák a külön választható házhoz szállítás díját. Az áruk kiszállításához szükséges csomagolás költsége nem kerül külön felszámításra. Minden megrendelés esetében tételes ÁFA-s számlát állítunk ki a számlázási címben megadott adatokkal. Ha a megrendelő másképpen nem rendelkezik, akkor a számla eredeti példányát a termékkel együtt küldjük el a megadott szállítási címre. Bármilyen fizetési módot választ is (bankkártyás fizetés, utánvét, vagy banki átutalás), az az ön számára díjtalan, áruházunksemmilyen költséget, vagy díjat nem számít fel. (Az Ön bankja felszámíthat költségeket, erre azonban áruházunknak nincs befolyása.)

Tájékoztatjuk, hogy az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utánvétes fizetési mód választása esetén egyes kiszállító cégek, futárszolgálatok ugyan lehetővé teszik a bankkártyával történő fizetést a küldemény átvételekor a futárnál, de az utánvét alapvetően egy készpénzed fizetési mód, amit a kézbesítéskor készpénzben kell teljesíteni

Szállítási költségek

5. A honlapon, megrendelése feladásakor esetenként többféle szállítási mód közül választhat, amelyek eltérő tartalmú szolgáltatásokat és eltérő díjakat tartalmaznak. Az egyes termékekre vonatkozó szállítási szolgáltatások a „Vásárlási információk” menüpontban megtekinthetők. A szállítási díjak nem egy-egy termékre, hanem egy-egy megrendelésre (szállítási címre) és/vagy max. 20 kg súlyú csomagra vonatkoznak. Amennyiben a csomag mérete és/vagy súlya miatt a szállítási díj meghaladja a feltüntetett mértéket, akkor ezt a kiszállítás előtt minden esetben jelezzük.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az egyedi kiszállítást végző futárszolgálatok és a posta munkatársai általában a megrendelt csomagokat munkanapokon és munkaidőben, valamint előzetes telefonos egyeztetés nélkül szállítják ki. Ha a küldemény átadása azért hiúsul meg, mert azt a címzett távolléte miatt nem tudták kézbesíteni, az ebből adódó kiszállítási problémákért és esetleges többletköltségekért áruházunk nem vállal felelősséget.

Adatok megadása és adatkezelés

6. A „Megrendelés” oldalon található minden adatbeviteli mezőt pontosan ki kell tölteni. Ez a vásárláshoz és a kiszállításhoz elengedhetetlenül szükséges adatok megadását jelenti. Nagyon fontos ezen adatok teljes körű és pontos megadása, egyébként előfordulhat, hogy nem tudjuk számlázni és kézbesíteni a megrendelést. Személyes adatainak kezeléséről honlapunkon a láblécben található Adatkezelés menüpontban talál információt, illetve felhívjuk figyelmét, a Jogi nyilatkozat figyelmes elolvasására is.

Általános Szerződési Feltételek > Szállítási határidők

7. A megrendelések teljesítési (kiszállításra történő átadásának) határideje általában a visszaigazolás elküldésétől számított 3-5 munkanap. (Egyes, elsősorban megrendelésre gyártott/szállított termékek esetében a szállítási határidő ettől eltérhet, ezt azonban a visszaigazolásban általában külön jelezzük.) A megrendelt termékek kiszállításra történő átadásáról minden esetben e-mailben értesítjük. A szállítást végző szolgáltatók általában 1-3 munkanap alatt juttatják el a küldeményt a megadott magyarországi címre. Ön tehát – a választott szállítási módtól függően – általában a megrendelést követő 4-8 munkanapon belül kézhez kapja a megrendelt terméket.

Abban az esetben, ha a megrendelt áru készlete kifogyott, az Encase Kft. fenntartja magának a jogot, hogy más hasonló terméket ajánljon, vagy elálljon a szerződéstől. Az Encase Kft. fenntartja a jogot, hogy a webáruházban kínált termékek kínálatát, kiszerelését, összetételét, műszaki paramétereit és árát előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassa. Ez nem vonatkozik az Encase Kft. által már visszaigazolt megrendelésekre.

A vásárlástól való elállás joga

8. A hatályos törvények szerint Ön jogosult a megrendelést követően a megrendelt termékek kiszállítása előtt a vásárlástól minden jogkövetkezmény nélkül elállni. Ezt az igényét telefonon, vagy az info @ encase.hu e-mail címen kell jeleznie. Ebben az esetben nem terheli Önt semmilyen fizetési kötelezettség. Ha a terméket és a kiszállítás díját Ön már kifizette, akkor azt legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük.

9. Ön jogosult az áru átvételét követő 14 naptári napon belül is indoklás nélkül elállni a megrendelt termékek megvásárlásától. Ön a vásárlástól történő elállás jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata alapján gyakorolhatja. Elállás esetén Önnek a terméket vissza kell küldenie az Encase Kft. címére. A visszaszállítás költsége minden esetben a vevőt terheli. Elállás esetén legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül a termék vételárát visszatérítjük. Az elállás joga az áru kézhezvételének napjától él. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

A felek eltérő megállapodása hiányában Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát:

a)  a  szolgáltatás  nyújtására  irányuló  szerződés  esetében  a  szolgáltatás  egészének teljesítését  követően,  ha  a  vállalkozás  a  teljesítést  a  fogyasztó  kifejezett,  előzetes beleegyezésével  kezdte  meg,  és  Ön  tudomásul  vette,  hogy  a  szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék  vagy  szolgáltatás  tekintetében,  amelynek  ára,  illetve  díja  a  pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt  csomagolású  termék  tekintetében,  amely  egészségvédelmi  vagy  higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék  tekintetében,  amely  jellegénél  fogva  az  átadást  követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon  a  piaci  ingadozásoktól  függ,  és  amelynek  áráról  a  felek  az adásvételi  szerződés  megkötésekor  állapodtak  meg,  azonban  a  szerződés  teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási  szerződés  esetében,  amelynél  a  vállalkozás  a  fogyasztó  kifejezett kérésére keresi fel Önt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású  hang-,  illetve  képfelvétel,  valamint  számítógépes  szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás  kivételével  szállásnyújtásra  irányuló  szerződés,  fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem  tárgyi  adathordozón  nyújtott  digitális  adattartalom  tekintetében,  ha  a vállalkozás az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra és felmondásra vonatkozó jogát.

Tájékoztatjuk:

10. Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint vásárlónak viselnie kell az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával (visszaszállításával) kapcsolatban felmerült költségeket, még abban az esetben is, ha az Ön részére esetleg ingyenes volt a kiszállítás. Mivel a visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, utánvéttel és/vagy portósan küldött csomagokat nem veszünk át.

11. Az Encase Kft. kizárólag hiánytalan állapotú termék visszaszolgáltatása esetén köteles az elállást elfogadni és a vételárat megtéríteni. Ön ugyancsak köteles visszaszolgáltatni az adott termék(ek) vásárlásához és/vagy vásárlási értékhez kötött ajándékokat, kedvezményre jogosító kuponokat, amennyiben kapott ilyeneket. Az Encase Kft. jogosult Öntől követelni a termék jellegének,  tulajdonságainak  és  működésének megállapításához  szükséges  használatot  meghaladó  értékcsökkenést, valamint  azon kárainak megtérítését is, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

12. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt jelezheti a megadott elérhetőségeink bármelyikén írásban, vagy telefonon és tájékoztatjuk a lebonyolítás módjáról. Kérjük minden esetben hivatkozzon a megrendelés és/vagy a számla számára.
A vásárlástól történő elállással összefüggő jogszabályi előírásokról, jogairól, illetve kötelezettségeiről a megrendelt termékkel együtt kiküldött írásos tájékoztatóban részletesen tájékoztatjuk.

Általános Szerződési Feltételek > Értesítések

13. Postai úton, írásban történő értesítés alkalmával a feladás időpontját vesszük figyelembe. Ebben az esetben ajánlott küldeményként adja fel értesítését, hogy a postára adás dátumát rögzíteni lehessen. Szóbeli igénybejelentés alkalmával a telefonhívás időpontját tekintjük érvényesnek, melyet e-mail megküldésével megerősítünk.

Jótállás és szavatosság

14. A webáruházban forgalmazott termékek megfelelő működésére az Encase kft. a vonatkozó jogszabályokban, mindenekelőtt a 270/2020. (VI. 12.). sz. Korm rendeletben és a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendeletben előírtak szerint jótállást vállal. A jótállás a töltőpontokra és töltőkábelekre, tartozékokra, alkatrészekre és egyéb termékekre a számlázás napjától számított 1, 2, vagy 3 év az adott termék vételárától függően. A jótállási igényen túl Ön szavatossági igénnyel is élhet a 97/2014 (III.25) Korm rendeletben felsorolt termékek esetében az átvétel napjától számított 2 évig. Jótállási igényét a jótállási jegy/számla bemutatásával érvényesítheti. Töltőpontok esetében a jótállás feltétele lehet a szakszerű telepítés igazolása, amiről a jótállási jegyen talál további információt. A jótállási és szavatossági igény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, tervezési-, gyártási- és/vagy anyaghibából történt meghibásodásokra terjed ki.

Jótállási és szavatossági igényét a hibás terméket az Encase Kft. címére visszajuttatva érvényesítheti. A meghibásodott terméket kijavítjuk, illetve ha ez nem lehetséges, akkor cseréljük. A jótállási kötelezettség – a fixen beépített termékek kivételével – nem terjed ki a termékek cégünkhöz, illetve a vásárlónak történő visszaszállítás költségeire, ezek a vevőt terhelik. Tájékoztatjuk, hogy jótállási és szavatossági jogairól kötelesek vagyunk jogszabályban előírt formában is tájékoztatni. A jogszabályban előírt kötelező tájékoztatást a termékekhez mellékelt tájékoztatóban olvashatja el.

15. Kérjük, hogy kiemelten ügyeljen a termékek rendeltetésszerű használatára. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat nem térítjük meg, azokra a jótállási kötelezettségek nem vonatkoznak. Ha a termékekhez mellékelt használati útmutatókban foglaltak nem egyértelműek az Ön számára, vagy a termékek használatával, üzemeltetésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, ahol munkatársaink készségesen segítenek.

Reklamációk, panaszok kezelése

16. Ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen problémája, panasza merülne fel, akkor lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, illetve keressen meg bennünket bármely elérhetőségünkön. Problémáját, panaszát igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül orvosolni. Ha ennek ellenére úgy gondolja, hogy problémáját nem megfelelő módon kezeltük, akkor panasszal fordulhat:

1. A vásárló lakóhelye szerinti járási hivatalhoz (további információ: http://jarasinfo.gov.hu/)
2. A vásárló lakhelye (székhelye) szerinti Békéltető Testülethez. A budapesti és megyei Békéltető Testületek elérhetőségeit a www.bekeltetes.hu oldalon találja.
3. Igénybe veheti az EU angol nyelvű vitarendezési platformját (https://webgate.ec.europa.eu/odr)

Általános Szerződési Feltételek > Egyéb rendelkezések

17. Bármilyen okból történő visszaszállítás esetén, a csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videón és/vagy fotón rögzítésre kerül annak felbontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt-e).

18. A webáruházban a termékekről közölt fotók csak illusztrációként szolgálnak és eltérhetnek a valóságostól.

19. A webáruházban a termékekről közölt technikai adatok és jellemzők a termékek gyártói által megadott adatok és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

20. Az itt nem részletezett kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi CVIII. törvény és a 45/2014.(II.26) Korm. Rendelet  előírásai az irányadók.

Általános Szerződési Feltételek > A webáruház üzemeltetője:

Encase Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzék száma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-139046.
Székhelye: 2133 Sződliget, Mandula köz 7.
Képviselő: Kékesi Gábor ügyvezető

Adószám: 22762326-2-13
Bank: CIB Bank Zrt., 10700323-65610198-51100005
(IBAN: HU48 1070 0323 6561 0198 5110 0005)

Az Encase Kft., a 2005. évi CLXIV. törvényben előírtak szerint, kereskedelmi tevékenységét Zebegény Község Jegyzőjénél bejelentette, aki azt 128/2011. szám alatt nyilvántartásba vette és a működési engedélyt kiadta.

Postacím: Encase Kft., 2133 Sződliget, Mandula köz 7.

E-mail: info @ encase.hu

Telefon: +36 30-394-5456.

A webáruházunk  tárhelyszolgáltatását a DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. https://dotroll.com/ – / – support @ dotroll.com) biztosítja.