Barion Pixel

e-START hálózati csatlakozók

Elektromos járművek töltőberendezéseihez

EST-32-1, EST-32-3

HASZNÁLATI - ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Feltétlenül olvassa végig a jelen útmutatót, mielőtt először üzembe helyezi a készüléket!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

Az eSTART egy olyan elektromos csatlakozó pont, amelyhez az elektromos és plug-in-hybrid autókhoz használt ú.n. „aktív kábeles”, az elektromos hálózatról működő töltőit csatlakoztathatja.

A készülék a 230 V-os, vagy a 3 fázisú 400 V-os elektromos hálózatra való csatlakozás során biztosítja a vonatkozó szabvány által előírt túláram- és áramütés elleni védelmet. A csatlakozó ponthoz természetesen bármilyen más elektromos fogyasztót is csatlakoztathat.

A készülék függőleges (fal)felületre szerelhető fel, célszerűen ott, ahol járműve parkolni szokott – garázsban, beállóban, parkolóhelyen – bel- és kültéren egyaránt.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a készülék telepítését és szerelését kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti!

Bízunk benne, hogy a készülék hosszú távon hozzásegíti Önt ahhoz, hogy élvezze az elektromos autózás örömét és mindig elegendő energia álljon rendelkezésére ahhoz, hogy biztonságosan elérje úti célját. 

További hasznos információkat talál az elektromos járművek töltésével és készülékével kapcsolatban a www.viatorpower.com oldalon. Ha a készülék használatával, működésével kapcsolatban mégis kérdése merülne fel, akkor forduljon a gyártó ügyfél-szolgálatához az info@encase.hu e-mail címen, ahol készségesen válaszolnak kérdéseire.

Garancia a minőségre: 2 év jótállás

A készüléket úgy terveztük és gyártottuk, hogy hosszú időn keresztül meghibásodás nélkül szolgálja Önt. Ha a vásárlástól számított két éven belül mégis meghibásodna, és a hiba egyértelműen összefüggésbe hozható a hibás tervezéssel/gyártással/anyaghibával, akkor azt a gyártó saját költségére megjavítja, vagy kicseréli.

A jótállás igénybevételéhez a jótállási jegyre és / vagy a számla / blokk másolatára van szükség. A részletekért lépjen kapcsolatba a gyártóval, vagy a forgalmazóval.

1. e-START hálózati csatlakozók > Biztonsági előírások

1.1. Figyelmeztetések

Figyeljen a ViatorPower eSTART használati és üzembe helyezési útmutató  előírásaiban szereplő figyelmeztetésekre és a vonatkozó jogi szabályozásokra!
A szerelési / telepítési előírások a telepítés helyétől függően eltérhetnek. Az üzemeltető személy felelőssége a használati útmutatóban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok betartása.

FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLY!

Az áram alatt lévő készülékek alkatrészeinek érintése baleset- és életveszélyes és komoly anyagi károkat is okozhat. Szerelés előtt mindig áramtalanítani kell a készüléket és a hálózatot és fokozottan figyelni az érintésvédelmi és balesetvédelmi előírások betartására.

A készüléket kisgyermekek által nem elérhető módon kell elhelyezni!
Tűz- és robbanásveszélyes gázok jelenléte esetén a készüléket tilos telepíteni és használni!

A KÉSZÜLÉKET KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ SZERELHETI ÉS TELEPÍTHETI!

A készülék csak az elektromos hálózatba fixen bekötve használható. Konnektorról üzemeltetni tilos!

A készüléket csak rendeltetésének megfelelően, a használati útmutatóban leírt módon szabad használni.

FIGYELMEZTETÉS! A KÉSZÜLÉKNEK NEM A RENDELTETÉSE SZERINTI HASZNÁLATA, KÜLÖNÖSEN A SPECIFIKÁCIÓBAN MEGADOTTNÁL NAGYOBB ÁRAMFELVÉTELŰ FOGYASZTÓ CSATLAKOZTATÁSA ESETÉN A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGE MEGSZŰNIK.

1.2. Biztosítékok és kábelek

A készülék szerelése/telepítése során mindig az előírásoknak megfelelő kapcsolóeszközöket és a specifikációnak, illetve a névleges feszültségnek és áramnak megfelelő kábeleket kell alkalmazni!

1.3. e-START hálózati csatlakozók > Javítások

A készüléken csak szakképzett villanyszerelő végezhet javításokat! A készülék burkolatának a felhasználó által történő felnyitása, eltávolítása életveszélyes és tilos! A készülék bármilyen módon történő átalakítása tilos!

FIGYELMEZTETÉS! A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁNAK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELNYITÁSA, ELTÁVOLÍTÁSA, ILLETVE A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN ÁTALAKÍTÁSA ESETÉN A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGE MEGSZŰNIK.

1.4. Hulladékkezelés

A készüléket életciklusa lejárta után és / vagy a nem javítható készüléket veszélyes hulladékként kell kezelni és az elektronikai eszközök számára kijelölt szelektív hulladékgyűjtő ponton kell elhelyezni.

2. e-START hálózati csatlakozók >Általános leírás

Az elektromos járművek töltéséhez gyakran használnak ú.n. aktív kábeles töltőket, amelyeket közvetlenül az elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni megfelelő ipari csatlakozókon keresztül. A szabvány előírja, hogy e töltők esetében a töltésre használt hálózat rendelkezzen érintésvédelmi áram-védőkapcsolóval.

Az e-START hálózati csatlakozók nem töltőkészülékek, hanem olyan hálózati csatlakozók, amely mindenben megfelelnek az érintésvédelmi előírásoknak, és biztosítják az ilyen töltőt használó elektromos járművek tulajdonosainak az előírt és elvárt biztonságot, baleset-, élet- és vagyonvédelmet.

A készülék egy olyan bel- és kültéren egyaránt használható 230 V AC / max. 32 A, illetve 400 V AC / max. 3 x 32 A robusztus ipari csatlakozó aljzatot biztosít, amely egy kombinált áram-védőkapcsolót – azaz egy kombinált kapcsolóba épített kismegszakítót és FI-relét tartalmaz.

A készülék egy ütésálló, ABS műanyag házának védettsége (IP54) és mechanikai tulajdonságai lehetővé teszik mind a beltéri, mind a kültéri elhelyezést. A kombinált áram-védőkapcsoló egy felnyitható kezelőablak mögött került elhelyezésre, biztosítva a könnyű kezelhetőséget. 

A készüléket függőleges (fal)felületre lehet négy csavarral rögzíteni a készülékházon erre a célra kialakított furatokon keresztül.

Műszaki adatok

  • Névleges feszültség:  230 V AC (1 fázis), 400 VAC (3 fázis) *
  • Névleges áram: max 32 A*.
  • Túláram- és áramütés elleni védelem: Beépített kombinált áram-védőkapcsoló, 2 pol. /4 pol.*, C32A / 30 mA, A típ.
  • Csatlakozó: CEE csatlakozó, 250 V/32 A, illetve 400 V/32 A, védőérintkezős, csapófedeles
  • Méretek: kb. 230 x 130 x 80 mm.
  • IP védettség: IP54 (por behatolása ellen korlátozottan védett / védett minden irányból érkező fröcskölő víz ellen)
  • Érintésvédelem: II. érintésvédelmi osztály
  • Működési hőmérséklet: – 20 … + 50 ºC.     ( * Típustól függően: EST-32-1, EST-32-3).

3. A készülék használata

3.1. e-START hálózati csatlakozók bemutatása

3.2. A jármű töltőjének csatlakoztatása

A készülék csatlakozójába elsősorban az elektromos jármű töltőjét csatlakoztassa, de más (max. 32 A áramfelvételű) fogyasztót is használhat innen.
Az e-START hálózati csatlakozók csapófedelét felemelve bedughatja a töltő (vagy más fogyasztó) csatlakozóját a konnektorba (csak a kompatibilis ipari csatlakozókat) és máris használni tudja azt.

Soha ne csatlakoztassa a jármű töltőjét, vagy más fogyasztót a készülékhez hosszabbítón és / vagy elosztón keresztül, mert ebben az esetben a készülék életvédelmi áram-védő kapcsolója nem biztos, hogy megfelelően fog működni!

3.3. A kombinált áram-védőkapcsoló működése

Az e-START hálózati csatlakozók csak akkor használhatók, ha a kombinált áram-védőkapcsoló be van kapcsolva (a billenő kapcsoló felfelé áll). A csatlakozót ennek lekapcsolásával tudja szükség esetén áramtalanítani. (Ha ezt különös ok nem indokolja, akkor folyamatosan felkapcsolva tarthatja.)
Ha olyan fogyasztót próbál használni a készülékről, amelynek áramfelvétele meghaladja a maximálisan megengedett 32 Ampert, akkor a kapcsoló automatikusan kiold (lekapcsol). Ebben az esetben csak akkor tudja azt visszakapcsolni, ha ezt a fogyasztót kihúzta a konnektorból.

Ha olyan helyzet áll elő, hogy a hibaáram 30mA-nál nagyobb, akkor az áramvédő-kapcsoló szintén azonnal kiold. Ez a legfontosabb életvédelmi megoldása a készüléknek (30mA áram enyhe bizsergést okozhat, de életveszélyes áramütést nem).

Ez csak akkor történhet meg, ha áramütés veszélyes helyzet áll elő. Ezt okozhatja a csatlakoztatott fogyasztó zárlata, sérült szigetelésű kábel, vagy a fázisvezetéknek ember/állat általi közvetlen érintése. Ebben az esetben azonnal keresse meg és szüntesse meg a zárlat okát. Húzza ki a csatlakozóból a fogyasztót és ellenőrizze, hogy valaki/valami nem érintkezik-e a fázis vezetékkel. Az áram-védőkapcsolót csak ez után kapcsolja vissza. A hibás fogyasztót szakemberrel ellenőriztesse, addig ne használja!

Az áram-védőkapcsoló biztonságos működését bármikor ellenőrizheti a rajta lévő „teszt” nyomógomb megnyomásával. Az ellenőrzést úgy végezze, hogy nincs fogyasztó csatlakoztatva a konnektorhoz. Ha a kapcsoló hibátlanul működik, akkor a „teszt” gomb lenyomásakor a billenő kapcsolónak le kell oldania (ki kell kapcsolnia). Az ellenőrzés után kapcsolja vissza a kapcsolót. Ha a teszt során a védőkapcsoló nem kapcsol le, akkor forduljon szakemberhez és a hiba kijavításáig a készüléket ne használja.
Javasoljuk, hogy havonta egyszer ellenőrizze az áram-védőkapcsoló hibátlan működését.

3.4. A készülék áramtalanítása

Ha ez bármilyen okból szükséges, akkor a készülék kimeneti csatlakozóját a kezelőablak felemelése után a kombinált áram-védőkapcsoló lekacsolásával tudja áramtalanítani.
A teljes készüléket és az abba bevezető kábelt az ingatlan elektromos elosztószekrényében a telepítést végző villanyszerelő által beszerelt kismegszakítóval tudja áramtalanítani.

4. e-START hálózati csatlakozók >Telepítés, beszerelés

4.1. Védőföldelés (PE) ellenőrzése

Figyelem! A készülék kizárólag olyan hálózatba csatlakoztatható, amely szabványosan kialakított védőföldeléssel rendelkezik!

e-START hálózati csatlakozók telepítés helyének kiválasztása

A készülék felszerelésének helyét körültekintően válassza ki. Olyan helyre tegye, amely könnyen megközelíthető és ahol a felhasználó az elektromos járművel parkolni tud.

4.2. Kábelezés, hálózat kialakítása

Célszerű a készüléket egy külön ehhez a fogyasztóhoz kialakított áramkörről üzemeltetni, amelyhez más fogyasztó nem csatlakozik. Ha ilyen kábelezés nem áll rendelkezésre, akkor javasoljuk kiépíteni. A készülék csak az elektromos hálózatba fixen bekötve használható.

Ha olyan helyzet áll elő, hogy a hibaáram 30mA-nál nagyobb, akkor az áramvédő-kapcsoló szintén azonnal kiold. Ez a legfontosabb életvédelmi megoldása a készüléknek (30mA áram enyhe bizsergést okozhat, de életveszélyes áramütést nem).

A kábelezést az ingatlan elosztó szekrényétől kell a telepítés helyére kiépíteni. Ez lehet falban / védőcsőben vezetett, vagy falon kívül, kettős szigetelésű kábellel kiépített kábelezés. Utóbbi esetben a kábelt védőcsőben, vagy kábelcsatornában vezesse. Ha a kábelt földbe helyezve kell kiépíteni, akkor kizárólag megfelelő földkábel használható. A készülék max. 10 mm2 érátmérőjű kábelt tud fogadni.

A kábelezéshez legalább 3 x 6,0 mm2 (egyfázisú készülék esetén), illetve legalább 5 x 6,0 mm2 (3 fázisú készülék esetén) réz vezetőjű kábelt használjon!

Az elosztó szekrényben az áramkörhöz egy külön, megfelelően méretezett kismegszakítót célszerű rendelni, amely csak ezt az áramkört kapcsolja (szakaszolás). Feliratozza a kismegszakítót!

4.3. Mechanikai szerelés

A készüléket a mellékelt csavarokkal lehet a függőleges falfelületre rögzíteni az aljzat szintjétől min. 90 cm magasságban, úgy, hogy mozgásában korlátozott felhasználó személy számára is elérhető legyen minden funkciója.

A felszerelés előtt készüléken a betáplálás kábelének a készülékhez mellékelt tömítő szelence méretének megfelelő lyukat kell fúrni és a kábelt a tömítő szelencén keresztül kell bevezetni a készülékházba.

4.4. e-START hálózati csatlakozók > Elektromos bekötés

A hálózati betápláló vezetékeket megfelelően (fázishelyesen) a készülékben található kombinált áram-védőkapcsoló bemeneti kapcsaira, a PE vezetéket pedig a sorkapocsba kell csatlakoztatni. A vezetékek végét érvég-hüvellyel kell szerelni.

5. Javítás és karbantartás

5.1. Javítások

A készüléken a felhasználó nem végezhet javításokat. A készülék burkolatának a felhasználó által történő felnyitása, eltávolítása életveszélyes és tilos!

A készüléket kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és javíthatja. Javítások kizárólag a meghibásodott alkatrész cseréjével végezhetők.

A jótállási idő alatt a készülék javítását csak a gyártó által erre felhatalmazott személy végezheti. A készülék meghibásodásáról a jótállási idő alatt értesítse a gyártót!

A készülék bármilyen módon történő átalakítása tilos!

FIGYELMEZTETÉS! A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁNAK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELNYITÁSA, ELTÁVOLÍTÁSA, ILLETVE A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN ÁTALAKÍTÁSA ESETÉN A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGE MEGSZŰNIK.

5.2. Karbantartás

A készülék kombinált áram-védőkapcsolójának működését havonta egyszer ellenőrizni kell a kapcsolón lévő „teszt” gomb megnyomásával. Ezen kívül a készülék karbantartást nem igényel.

5.3. Tisztítás

A ViatorPower e-START – hálózati csatlakozók külső házát száraz ronggyal szabad csak portalanítani. Más jellegű tisztítást a készülék nem igényel. A készülék bármilyen nedves, vagy oldószeres tisztítása tilos!